LAJME 24 nuk ka për qëllim të ndikoj negativisht në jetën e askujt, si pasoj e kësaj kemi krijuar një seksion ku ju mund të dërgoni kërkesën tuaj për heqjen / modifikimin apo ripublikimin e një lajmi në redaksinë tonë. Kërkesa juaj do shqyrtohet nga stafi drejtues dhe kryeredaktori.

    Faleminderit!